Інформація щодо вступу до Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України у 2020 році

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Інститут) у 2020 році розпочав прийом документів від вступників на навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» з наданням освітнього ступеня магістра:

 • за денною, вечірньою, заочною (заочно-дистанційною) формами навчання;
 • за державним замовленням та за договорами.

Прийом документів триває з 1 квітня по 22 липня 2020 року.

Термін навчання складає 16 місяців за усіма формами навчання.

Вимоги до вступників для здобуття освітнього ступеня магістра

за державним замовленням:

 • наявність вищої освіти (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра);
 • не менш ніж один рік стажу роботи в органах влади;

за договорами:

 • наявність вищої освіти (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра).

На денну форму навчання приймаються посадові особи місцевого самоврядування 1–7 категорій посад, а також інші особи за договорами.

На вечірню, заочну (заочно-дистанційну) форми навчання приймаються посадові особи місцевого самоврядування 1–7 категорій, а також інші особи за договорами.

Вступні випробування проходитимуть з 23 липня по 31 липня:

на денну форму навчання для посадових осіб місцевого самоврядування 1–7 категорій посад;

на вечірню та заочну (заочно-дистанційну) форми навчання – для посадових осіб місцевого самоврядування 1–4 категорій посад:

 • комп’ютерне тестування з державно-управлінських питань;
 • співбесіда з актуальних питань публічного управління;
 • тестування з іноземної мови.

за заочною (заочно-дистанційну) формою навчання – для посадових осіб місцевого самоврядування 5-7 категорії посад:

 • з основ держави і права та основ економіки;
 • співбесіда з актуальних питань публічного управління;
 • тестування з іноземної мови.

Вступники, які мають освітній ступінь бакалавра, мають скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови за технологіями ЗНО.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19”, прийом документів від вступників до Інституту тимчасово буде здійснюватися в електронному вигляді.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (066) 705-84-82 (Соловей Валентина Іванівна – начальник відділу профорієнтації та конкурсного відбору) та на офіційному сайті Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.