Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури оголошує прийом студентів у 2020 році

Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури – один із найстаріших навчальних закладів транспортної галузі України, який у цьому році відзначає свою 142-річницу.

Він був заснований у 1878 році як технічне залізничне училище.

Сьогодні коледж сучасний навчальний заклад, де фахову підготовку ведуть більш 50-ти висококваліфікованих викладачів, з них чотири викладача-методиста, 10 викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію, два викладача нагороджені знаком “ Почесний залізничник “.

Коледж має 29 кабінетів і 16 лабораторій, навчальні полігони колійного та вагонного господарства, натурні зразки локомотива і вагона, навчальні майстерні, 2 спортивних зали, актовий зал на 200 місць, гуртожиток та їдальню.

Зростає професійний рівень педагогічних працівників. Вдосконалюються форми та зміст навчання. Крім підготовки молодших спеціалістів в технікумі впроваджується навчання кваліфікованих робітників за 15 залізничними професіями.

Крім традиційних занять в аудиторіях, невід’ємною частиною освітнього процесу є навчальні практики, а також ознайомча, технологічна і переддипломна практики на виробництві.

Здобувачі коледжу – учасники концертів художньої самодіяльності, конкурсів «Міс і містер коледжу» і «КВН» та військово-патріотичних змагань, спортивних змагань з волейболу, футболу, настільного тенісу, шахів, шашок, армспорту, важкої та легкої атлетики.

Коледж проводить підготовку для здобуття фахової передвищої освіти на денній і заочній формах навчання з спеціальностей:

  • «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу» (локомотиви), кваліфікація – технік – електромеханік з обслуговування, ремонту та експлуатації тягового рухомого складу;
  • «Технічне обслуговування і ремонт вагонів» (вагони), кваліфікація – технік – механік з обслуговування та ремонту вагонів;
  • «Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства» (колія), кваліфікація – технік з обслуговування і ремонту залізничних споруд та об’єктів колійного господарства

На навчання у коледж приймаються громадяни України:
– на денну форму навчання – на базі 9-ти класів (термін навчання – 4 роки);
– на денну форму навчання – на базі 11-ти класів (термін навчання – 3 роки);
– на заочну форму навчання – на базі 11-ти класів (термін навчання – 3 роки);
– на заочну форму навчання зі скороченим терміном підготовки молодшого спеціаліста, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень – кваліфікований робітник, за умови обрання відповідного напряму підготовки (термін навчання – 2 роки)

Здобувачі одержують стипендію. Коледж сприяє працевлаштуванню, а також надається направлення на скорочений термін навчання у вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівня акредитації.

Адреса технікуму: 39612 Полтавська область, м. Кременчук, вул. Леонова, 14
тел.(0536) 74-31-10; (0536)76-36-65; 76-35-27; 76-35-72 мобільний – 0975756370
http://krtzt.pl.ua, www.facebook.com/groups/krkti