Встановлення факту перебування у фактичних шлюбних відносинах

Відповідно до сімейного законодавства сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Фактичне спільне проживання не вважається шлюбом, тобто цивільний шлюб – це відносини жінки і чоловіка, які проживають однією сім’єю та при цьому не є одруженими.

Тому, якщо особі необхідно отримати документ про перебування у фактичному шлюбі їй необхідно звернутися до суду. Така необхідність щодо встановлення факту перебування у фактичних шлюбних відносинах можлива у двох випадках.

Якщо особа, яка проживала зі спадкодавцем однією сім’єю не менше як п’ять років до часу відкриття спадщини, то вона має право на вступ у спадщину за законом у четверту чергу, якщо відсутні спадкоємці попередньої черги (ст. 1264 Цивільного Кодексу України). Такій особі необхідно звернутися до суду за місцем свого проживання із заявою про встановлення факту проживання однією сім’єю без шлюбу, яка розглядається судом в порядку окремого провадження. Розмір судового збору за подання до суду заяви в порядку окремого провадження становить 0,2 відсотки розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто на сьогодні це 420,20 грн.

В іншому випадку, якщо встановлення факту проживання чоловіка та жінки однією сім’єю без шлюбу стосується матеріальних прав сторін чи третіх осіб. Відповідно до ст. 74 Сімейного Кодексу України, жінка та чоловік проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними. У такій ситуації необхідно звертатися до суду за місцем проживання відповідача, а у разі, якщо спір виник з приводу нерухомого майна – за місцем знаходження майна або основної його частини, в рамках позовного провадження разом із позовом про розподіл такого майна. Розмір судового збору за подання до суду позовної заяви майнового характеру становить 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму на одну працездатну особу.

В обох випадках при зверненні до суду слід зважати, що особи, які перебувають у цивільному шлюбі, не можуть одночасно перебувати в будь-якому іншому шлюбі.

В суді обов’язково необхідно довести:

  • спільне проживання чоловіка та жінки однією сім’єю;
  • період спільного проживання ( при спадкуванні за законом не менше п’яти років до часу відкриття спадщини);
  • мету встановлення даного факту (розподіл спільно набутого майна, спадкування за законом);
  • при спадкуванні за законом повинен бути відсутній спір про право.

Основними доказами для встановлення факту проживання однією сім’єю можуть слугувати спільні діти, показання свідків, фотокартки, відеозаписи, на яких відображені не лише спільне проживання та ведення побуту, а й проводження дозвілля, відпочинку, спільна реєстрація за однією адресою.

Таким чином, погоджуючись на проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу, громадяни ризикують не мати всього спектру цивільних права та обов’язків. Під захистом закону перебувають особи в зареєстрованому шлюбі, причому такого захисту вони не позбавляються навіть тоді, коли дружина й чоловік з поважних причин (навчання, робота, лікування, необхідність догляду за батьками, дітьми тощо) не проживають спільно.

Нагадуємо, якщо маєте питання правового характеру, звертайтеся до відділу «Великобагачанське бюро правової допомоги» Полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги: що знаходиться за адресою: смт. В.Багачка, вул. Каштанова, 19а або за телефоном (05345)9-14-26