Попередження отруєння медоносних бджіл

    Кожне використання засобів захисту рослин повинно бути обґрунтованим та доцільним. Асортимент пестицидів, час застосування та кратність обробок має відповідати «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні». Працівники, які працюють з пестицидами та агрохімікатами, зобов’язані пройти медичний огляд і мати допуск і посвідчення на право роботи з даними речовинами.
Взаємовідносини між суб’єктами господарювання та власниками бджіл регламентуються Законом України «Про бджільництво», Інструкцією щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл (затвердженої наказом Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини №9 від 30.01.2001), Державними санітарними правилами “Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві” ДCанПіН 8.8.1.2.001-98, іншими нормативно-правовими документами. Відповідно до чинного законодавства, забороняється проводити оранку та будь-яким іншим чином руйнувати медоносні угіддя, застосовувати засоби захисту рослин, стимулятори росту, мінеральні добрива, інші препарати та здійснювати будь-які роботи, що можуть призвести до фізичного знищення бджіл під час медозбору.
Фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин, зобов’язані не пізніше ніж за три доби до початку обробки через засоби масової інформації попередити про це пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані до 10 км від оброблюваних площ. При цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату, територію і культури, що будуть оброблюватися, форми і методи його застосування, вказівку щодо часу ізолювання бджіл. Рекомендується також інформувати жителів населених пунктів, прилеглих до полів, які будуть оброблятись пестицидами, про проведення даних видів робіт шляхом розміщення оголошень на дошках об’яв у громадських місцях (біля магазинів, зупинок транспорту тощо).

    Пасіка підлягає реєстрації за місцем проживання фізичної особи у місцевих державних адміністраціях або сільських, селищних, міських радах у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики. Розміщення пасік на земельних ділянках інших власників або користувачів здійснюється за їх згодою. Після отримання повідомлення про майбутню хімічну обробку, бджоляр повинен до її початку вивезти пасіку в безпечне місце або забезпечити ізоляцію бджіл у вуликах на відповідний термін токсичної дії конкретного пестициду.
Обробку сільськогосподарських угідь проводять у період відсутності льоту бджіл у ранкові та вечірні години.
Пам’ятайте: попри рекламу, немає абсолютно безпечних пестицидів для бджіл.

    СЛІД ПРИДІЛЯТИ ОСОБЛИВУ УВАГУ НА УГІДДЯ, ЯКІ МЕЖУЮТЬ ІЗ ТЕРИТОРІЯМИ, ДЕ БДЖОЛИ ПРОВОДЯТЬ МЕДОЗБІР. ОСОБЛИВА НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ БДЖІЛ ВИНИКАЄ ПІД ЧАС ЦВІТІННЯ РІПАКУ, СОНЯШНИКУ, ГРЕЧКИ, ДЕРЕВ У САДАХ ТА ЛІСОВИХ НАСАДЖЕННЯХ (АКАЦІЇ, ЛИПИ, ІН.). В ЦЕЙ ЧАС АКТИВНО ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПЕСТИЦИДИ, ОСОБЛИВО ЗА ДОПОМОГОЮ АВІАЦІЇ. НЕХТУВАННЯ ІНТЕРЕСАМИ БДЖОЛЯРІВ, І, ВОДНОЧАС, НЕХТУВАННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯМИ ГОСПОДАРНИКІВ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСНИХ ЗАХОДІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДДЯХ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ВКРАЙ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ: ЗАГИБЕЛІ БДЖІЛ, ПОГІРШЕННЯ ЯКОСТІ МЕДУ, КОНФЛІКТІВ, ДИСЦИПЛІНАРНОЇ, АДМІНІСТРАТИВНОЇ, ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ АБО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ.
    ВЗАЄМОПОВАГА МІЖ ПІДПРИЄМЦЕМ ТА БДЖОЛЯРЕМ, ВРАХУВАННЯ НИМИ ІНТЕРЕСІВ ОДИН ОДНОГО – Є НАЙКРАЩОЮ ГАРАНТІЄЮ УНЕМОЖЛИВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕННЯ МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ ТА ОТРИМАННЯ ВЕЛИКОГО ТА ЯКІСНОГО ВРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР.

Пам’ятка
проведення заходів по попередженню випадків отруєння бджіл під час проведення обробітків сільськогосподарських культур та угідь пестицидами і агрохімікатами на території громади

 1. Пасічники повинні отримати ветеринарно-санітарний паспорт на пасіку у відповідній дільниці ветеринарної медицини Районної дільничної лікарні ветеринарної медицини Полтавської обласної держаної лікарні ветеринарної медицини, для чого необхідно здати зразки бджіл на аналізи для виключення наявності захворювань бджіл.
 2. Поставити пасіку на облік в громаді за місцем постійного розташування пасіки, а у випадку кочівлі – у сільську раду, на територію якої прибули на кочівлю (Наказ Міністерства аграрної політики України від 20 вересня 2000 р. № 184/82, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2000 р. за № 737/4958, п. 7).
 3. При зміні назви чи адреси пасіки, її власник повинен проінформувати про це ТГ, сільськогосподарські підприємства і фермерські господарства за місцем постійного розташування пасіки протягом 10 днів.
 4. Пасічники повинні отримати ветеринарне свідоцтво на перевезення бджолосімей на медозбір та запилення сільськогосподарських культур за межі області.
 5. Розміщувати пасіки на земельних ділянках, які належать їм на правах власності або користування, відповідно ст. 15 Закону України «Про бджільництво».
 6. Пасічники повинні повідомити Заявою сільськогосподарські підприємства і фермерські господарства на територію яких поставлені пасіки, про місце постійного розташування пасіки, біля якого поля знаходяться бджолосім’ї.
 7. При отриманні повідомлення про проведення обробітку сільськогосподарських культур пестицидами та агрохімікатами пасічник повинен вивезти пасіку в безпечне місце або ізолювати бджіл у вуликах на термін, передбачений обмеженням при застосуванні пестицидів. У випадку авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів вивезти пасіку до іншого місця медозбору на відстань понад 5 км від місць проведення авіаційних обробок на період до 5 діб, а при проведенні наземних обробіток на відстань 3–5 км від місць проведення наземного обприскування.
 8. Керівники сільгосппідприємства і фермерського господарства повинні отримати в ТГ, інформацію на якій території знаходяться стаціонарні та кочові пасіки.
 9. За три дні до проведення обробітку керівник сповіщає пасічників (населення) даної місцевості (преса, подвірні обходи, ТГ) про місце, терміни і час проведення обробітку, встановлює спеціальні попереджувальні знаки безпеки з указаною датою обробітку с/г угідь. Для невеликих пасік, які не вивозять бджіл, попередити, на який час необхідно прикривати лотки при використанні конкретних пестицидів, згідно «Інструкції по попередженню отруєння бджіл пестицидами та агрохімікатами». Строки ізоляції бджолиних сімей залежать від ступеня токсичності і періоду збереження активності пестицидів на рослинах.
 10. Використовувати засоби захисту рослин, що пройшли державну реєстрацію і включені в «Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».
 11. Застосовувати наземний обробіток ніж авіацію, при цьому враховувати швидкість вітру, не більше ніж 3-4 м/с.
 12. Обробітки пестицидами і агрохімікатами проводити у період відсутності льоту бджіл у ранкові або вечірні години.
 13. Сільськогосподарським підприємствам, фермерам не допускати обробітки квітучих медоносів і пилконосів під час масового льоту бджіл, або проводити їх в нельотний час бджіл (після 21 год, або в нічний час).
 14. На площах біля яких розташовані пасіки (у радіусі 7 км) використовувати малотоксичні пестициди.
  В разі не дотримання Законів України «Про бджільництво», «Про пестициди та агрохімікати», «Про захист рослин» керівники сільськогосподарських підприємств, фермери та пасічники несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність.