До уваги внутрішньо переміщених осіб! Як отримати допомогу на проживання

Як отримати допомогу на проживання?

Для отримання допомоги на проживання необхідно стати на облік як внутрішньо переміщена особа, отримати відповідну довідку та подати заяву на отримання допомоги.
Заява про надання допомоги на проживання подається:

– в електронній формі дистанційно через Портал Дія;

Або особисто за фактичним місцем перебування:

  • у територіальних громадах – до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг;
  • в містах обласного значення – до управління соціального захисту населення.

Заява подається від кожної повнолітньої особи, а інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з батьків.
Неповнолітня дитина (віком від 14 до 18 років) має право самостійно звернутися за призначенням допомоги.
Заяву про виплату допомоги малолітній дитині, яка прибула без супроводження законного представника, може подавати від її імені родич (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, у яких проживає (перебуває) дитина.

Заяву про виплату допомоги малолітній дитині (до 14 років), яка прибула без супроводу, може подавати від її імені:

  • особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах (у тому числі хрещені батьки), за наявності документа, що підтверджує сімейні, родинні зв’язки особи з дитиною, виданого службою у справах дітей за місцем звернення;
  • особа, яку батьки або інші законні представники уповноважили супроводжувати дитину, що підтверджується письмовою заявою одного із законних представників, завіреною органом опіки та піклування;
  • особа, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину, яка залишилися без батьківського піклування (за наявності копії наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування).

Виплата допомоги проводиться на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги «єПідтримка» або банківський рахунок заявника відкритий у будь якому уповноваженому банку (за стандартом IBAN), який зазначається у заяві.

Виплата допомоги проводиться на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги «єПідтримка» або банківський рахунок заявника відкритий у будь якому уповноваженому банку (за стандартом IBAN), який зазначається у заяві.

Порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 №332 (зі змінами).

Починаючи з травня 2022 р. допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які:

  • перемістилися з тимчасово окупованої російською федерацією території України;
  • перемістились з території, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих;
  • а також внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали заявку до 20 травня 2022 р. на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг або за умови подання документального підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації..

Інформація про території, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окуповані Російською Федерацією, є складовою частиною переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції (далі – перелік).

У разі віднесення територій до таких, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, допомога надається з 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відповідна інформація внесена до переліку.
Допомога не надається внутрішньо переміщеним особам, які були обліковані як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 р., крім осіб, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, та осіб, які повторно перемістилися з тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, після 24 лютого 2022 року.

Розмір допомоги:
– для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень на місяць;
– для інших осіб – 2000 гривень на місяць.
Допомога надається щомісячно з місяця звернення.

Внутрішньо переміщені особи несуть відповідальність за достовірність інформації, наданої для отримання допомоги.
Контроль за дотриманням вимог законодавства під час надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам здійснюється територіальними органами Нацсоцслужби шляхом проведення вибіркової перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи, про що складається відповідний акт.
Під час проведення вибіркової перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи за відсутності внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем проживання/перебування посадова особа територіального органу Нацсоцслужби робить відповідний запис в акті і залишає внутрішньо переміщеній особі повідомлення про необхідність протягом десяти календарних днів прибути до органу соціального захисту населення за місцем перебування на обліку для проходження ідентифікації.

У разі коли внутрішньо переміщена особа протягом десяти календарних днів не прибула до органу соціального захисту населення, орган соціального захисту населення приймає рішення про припинення надання допомоги на проживання з наступного місяця.

Для відновлення виплати допомоги на проживання необхідно звернутись до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, центру надання адміністративних послуг або органу соціального захисту населення та подати нову заяву на призначення допомоги.
Звертаємо увагу, що допомога призначається з місяця звернення.

Обласна безкоштовна гаряча лінія: 0-800-500-620

Департамент соціального захисту населення
Полтавської облдержадміністрації,
вул. Ціолковського, 47, м. Полтава